sivu3

27.1.1918
Väkivallan viestejä
Levotonta kaikkialla maassa.
Punakaartin joukkoja keskitetään. – Mitä on tekeillä?

Yhteentörmäys tapahtunut Säiniöllä, kaatuneita ja haavoittuneita. – Apujoukkoja ja aseita saapuu Pietarista. Uhkavaatimuksia.

Rataosa Simola – Viipuri – Pietari.

Viroista poistumismääräys peruutetaan.

Erinäisten rautatieläisyhdistysten keskusvaltuusto lähetti lauantai-iltana klo 8 tienoissa kaikille rautatieläisille sähkösanoman, jossa ilmoitetaan, että rataosalla Simola – Viipuri – Pietari julistettu viroista poistuminen on katsottava päättyneeksi siitä hetkestä, jolloin he ovat tämän sähkösanoman saaneet. Kuitenkin tulee virkamiesten siellä, missä väkivaltaisuuksia edelleenkin jatkuu, toimia aikaisemmin annettujen ohjeitten mukaan ja on kaikista tilanteen muutoksista hetimiten ilmoitettava Helsinkiin

Punakaartien sotasuunnitelmat.
Joukot keskitetään Helsingin ympäristölle?

Turun toimeenpanevan komitean kokouksessa on punakaartin edustaja Turun Isvestijan mukaan pyytänyt sotilailta apua punakaartille porvarien valkokaarteja vastaan, jotka muka taistelevat terroristisin teoin ja salakähmäisesti hakkaavat punakaartia. Sotilasten olisi lähetettävä pienempi asestettu osasto punakaartin pääkortteerin turvaksi sillä aikaa kuin punakaarti käy avointa ja edullisempaa taistelua valkokaartia vastaan Helsingin ympäristöllä, jonne punakaarteista muodostettavat joukko-osastot aiotaan keskittää. Lisäksi olisi punakaartin saatava kuularuiskupatruunanauhaa. Toimeenpaneva komitea päätti antaa kuularuiskupatruuneja, kun ilmoitetaan, paljonko niitä tarvitaan, sillä ehdolla, että punakaarti esittää vallankumouksellisen komitean vahvistamat asiapaperit tämän asestuksen tarpeellisuudesta.

Turun punakaarti pyytää venäläisiltä tykkejä.

Sosialistinen vallankumouskomitea on kääntynyt Turun toimeenpanevan komitean puoleen pyytäen, että insin. Ahlbergin tehtaasta Venäjän valtion tiliin valmistetuista 30:stä 35 mm. tykistä, joita Venäjän hallitus on kieltäytynyt vastaanottamasta, osa luovutettaisiin Turun punakaartin tarpeisiin. Toimeenpaneva komitea antoi sotilasteknillisen jaoston tehtäväksi ottaa selvää onko mainitussa tehtaassa tykkejä, jolloin ne kaiketi luovutetaan punakaartille. – Turun Isv.

Neuvottelut Itämeren laivaston keskuskomitean kanssa.
Täydentäviä tietoja.

Eilen kerroimme Itämeren laivaston keskuskomitean sekä senaatin ja täkäläisen sosialidemokraattisen kunnallistoimikunnan välillä käydyn neuvotteluja suojeluskuntain sekä punakaartin ja sotaväen välisistä selkkauksista. Neuvottelut tapahtuivat risteilijä Kretshetillä.

Kuten jo mainitsimme, ilmoittivat senaatin edustajat, ettei senaatti missään tapauksessa suostu riisumaan aseista suojeluskuntia. Senaattori Svinhufvud huomautti, ettei sotaväkeä uhkaa minkäänlainen vaara, jos se vain pysyy rauhallisena eikä sekaudu järjestysvallan taisteluun väkivallantekijöitä vastaan. Jos sotaväki pysyy rauhallisena ja Viipurin punakaartin vangitsemat kansalaiset heti vapautetaan, voidaan senaatin taholta kehoittaa suojeluskuntia luovuttamaan takaisin jalkaväeltä otetut aseet ja vapauttamaan suojeluskuntien ottamat vangit.

Neuvotteluihin osaa ottaneet suomalaiset sosialistit, herrat Manner ja Haapalainen, vastustivat Viipurin punakaartilaisten vangitsemien henkilöiden vapauttamista.

Neuvotteluihin saapui myöhemmin amiraali Bushak. Hän esitti allekirjoitettavaksi kirjelmän, jossa lausutaan toivomus, että aseelliset yhteenotot suojeluskuntien, sotaväen ja punakaartien välillä lakkaisivat. Kaikki läsnä olleet allekirjoittivat paperin.


Hra Shmilga käynyt senaatissa.

Komisario Shmilga kävi toissa iltana erään toisen henkilön kanssa senaatissa, jossa pidettiin kolme tuntia kestänyt neuvottelu. Senaatin taholta vaadittiin mitä jyrkimmin, että sotaväen on pidättäydyttävä sekautumasta Suomen sisäisiin asioihin. Samalla esitettiin senaatin puolelta myöskin erinäisiä muita vaatimuksia.


Suojeluskuntia vaaditaan riisumaan aseensa 36 tunnin kuluessa.

Perjantaina ilmoitettiin Viipurin läänin kuvernöörille sotaväen päättäneen, että suojeluskuntien on riisuttava aseensa 36 tunnin kuluessa. Samanlaisia ilmoituksia on tehty  myöskin useilla muilla paikkakunnilla. Ei ole tunnettua, mistä nämä määräykset ovat peräisin, mutta arvellaan niiden johtuvan juurensa jostakin Pietarin tai Helsingin sotilasneuvostosta.


Eräs julistus.
Eilisessä ”Työmiehessä” on julkaistuna seuraava tiedonanto:

”Suomen järjestäytyneelle työväelle ja Työväen järjestyskaarteille,
Toverit! Hetki on vakava. Vallankumouksen saavutukset ovat luisumassa pois työväenluokan käsistä.

Vastavallankumous on jo ryhtynyt asekädessä hyökkäämään työtätekevää kansaa vastaan tuhotaksensa vallankumouksen kansanvaltaiset saavutukset ja masentaakseen työväestön maan tasalle.

Toiselta puolen kasvattaa kurja aika ja porvariston vastavallankumoukselliset pyyteet yhä synkempää katkeroitumista työläisjoukoissa, joista kumouksellinen mieliala kasvaa. Tämän johdosta katsoi viimeksi Helsingissä pidetty sos.dem. Puolueneuvoston kokous tilanteen vaativan, että sos.dem. Puoluetoimikunnan kokoonpano uudistetaan valitsemalla siihen 5 lisäjäsentä. Sittemmin on Puoluetoimikunta asettanut keskuudestaan Suomen sosialidemokratisen puolueen Toimeenpanevan komitean ja antanut sille sen vallankumouksellisen elementtioikeuden, josta puhutaan Työväen järjestyskaartien 8:ssa ja Punasen kaartin sääntöjen 2:ssa pykälässä. Allekirjoittanut toimeenpaneva komitea on näin ollen se korkein vallankumouksellinen elin, jonka päätöksiä ja antamia määräyksiä Suomen järjestäytyneen työväen ja sen kaartien on noudatettava. Tätä vaatii työväen vallankumousliikkeen yhtenäisyys ja vapaustaistelumme menestys.

Toverit! Nyt kylki kylkeen! Sulkekaa rivit! Olkaa valmiit!

Helsinki, 26. p. tammik. 1918.

Suomen sos.dem. puolueen Toimeenpaneva komitea.

Työväen järjestyskaarti Yleisesikunta.

Punaisenkaartin Esikunta, Helsinki.

Yhteentörmäys Säiniössä suojeluskuntalaisten ja punakaartilaisten välillä.

Eilen illalla tapahtui Säiniössä lähellä Viipuria yhteentörmäys suojeluskuntalaisten ja punakaartilaisten välillä. Mikäli ilmoitetaan, on kahakassa kaatunut ja haavoittunut miehiä molemmin puolin.

Apujoukkoja saapuu Pietarista.

Nash  Wjet kertoo, että paitsi Viipurin asemaa, on suomalainen punakaarti vallannut Raivolan, Mustamäen ja Terijoen sekä koko Venäjän rajan ja Viipurin välisen radan asemat. Suomalaisten punakaartilaisten avuksi on matkustanut Pietarista venäläisiä punakaartilaisia kivääreillä ja kuularuiskuilla asestettuina. Lauantaita vasten yöllä lähti Suomen rautatieasemalta Pietarista 600 venäläistä punakaartilaista avustamaan Suomen punakaartilaisia. Venäläiset punakaartilaiset ilmoittivat matkustavansa Viipuriin ja jos tarvitaan Karjalan rataa pitkin Imatralle ja Sortavalaan sekä vieläkin kauemmaksi. Meidän apumme, sanoivat punakaartilaiset, on suomalaisille punakaartilaisille välttämätöntä, koska he kärsivät suuria tappioita suomalaisten valkokaartilaisten voimakkaan järjestäytymisen vuoksi. Pietarin punakaartilaiset veivät mukanaan paljon kuularuiskuja.

S. T. T:lle ilmoitetaan Viipurista, että eilen illalla saapui Pietarista Viipuriin 6 vaunulastia miehiä.

Viipurin tapahtumat.
Uhkavaatimuksia.

Viipurin läänin maaherralle on jätetty seuraava kirjelmä:
Käsiteltyään kysymystä valkokaartilaisten asestettujen osastojen ilmaantumisesta Viipurin linnoitusalueelle, on 42:nnen armeijakunnan armeijakomitea päättänyt saattaa Viipurin läänin maaherran tietoon armeijakomitean päätöksen:

42:nnen armeijakunnan armeijakomitean, Viipurin työ- ja sotamiesneuvoston, 42:nnen armeijakunnan talonpoikaisosaston ja 42:nnen armeijakunnan komisariaatin yhteisistunto, kuultuaan esityksen valkoisten porvarikaartien toiminnasta sekä ottaen huomioon, 1) että valkokaarti, tekosyynä taistelu punakaartia vastaan, on toimeenpannut Suomen eri paikkakunnilla hyökkäyksiä Venäjän sotajoukkoja vastaan (Sortavalan rajavartioston poistaminen) sekä kuolemalla uhaten riistänyt aseet sotajoukko-osastoilta, vaikka viimeksi mainitut ilmaisevat puolueettomuutensa soveltaen sitä myöskin käytäntöön, sekä estänyt sotajoukkoja palaamasta majoituspaikkoihinsa (esim. Lugan rykmentti), 2) ettei valkokaarti ole hallituksen armeija, vaan omavaltainen jäjestö, tehnyt seuraavan päätöksen:

a) esittää valkokaartille Viipurin läänin maaherran kautta vaatimuksen, jonka mukaan valkokaartin tulee viipymättä luovuttaa niin omat kuin venäläisiltä vallatut aseet venäläisille sotajoukoille 42:nnen armeijakunnan armeijakomitean kautta ja poistua Viipurin linnoitusalueen läheisiltä paikoilta; b) siinä tapauksessa, että tämä vaatimus ei tule hyväksytyksi, kieltäytyy kokous ottamasta edesvastuuta mahdollisesti sattuviin tapauksiin nähden, siirtäen sen kokonaan valkokaartille.

Jos venäläinen sotaväki tulee pakotetuksi ryhtymään ratkaiseviin toimenpiteisiin niin omien kuin muittenkin rehellisten kansalaisten etujen valvomiseksi, ilmoittaa kokous, ettei mainittu toimenpide tule olemaan Suomen kansaa tai sen riippumattomuutta vastaan, vaan tulee se tarkoittamaan yksinomaan omavaltaisia järjestöjä, jotka tuottavat vahinkoa Saksan kanssa sodassa oleville Venäjän sotajoukoille.

42:nnen armeijakunnan armeijakomitean puheenjohtaja A. Nasov.

Edellämainitun uhkavaatimuksen määräaika, 36 tuntia, lasketaan siitä hetkestä, kuin kirjelmä jätettiin maaherralle. Umpeenmenoaika oli k:lo 8 tienoissa tänä aamuna.

Viipurissa ilmestyvä ”Lakkolehti” kertoo:

Viipurin lähellä Venäjänsaaressa majaileville valkokaartilaisille on jätetty vaatimus riisua aseensa järjestyskaartilaisille 36 tunnin kuluessa. Tämä määräaika menee umpeen sunnuntaiaamuna k:lo 4–5 tienoissa, ja ellei siihen mennessä aseita ole luovutettu takaisin, tullaan ne ottamaan taistelulla, jossa ei keinoja valikoida.


Asemapäällikkö Kylmäsen murha.

Toissapäivänä toimitti Viipurin kaupunginlääkäri Gadd asemapäällikkö Kylmäsen ruumiinavauksen kunnallissairaalassa. Ruumiinavauksessa todettiin, että Kylmänen oli murhattu teräaseella, jolla oli leikattu kaulavaltimo ja kurkkutorvi poikki.

Punakaartilaisten taholta on väitetty, että Kylmänen olisi tehnyt itsenmurhan leikkaamalla kynäveitsellä kaulavaltimonsa poikki. Lääkärintarkastus on kuitenkin osoittanut, ettei niin ammottava haava ole voitu tehdä niin pienellä aseella. Lisäksi on huomattava, että punakaartilaiset olivat vangitessaan hänet nuuskineet tarkoin hänen taskunsa.

Kun asemapäällikkö Kylmäsen sukulaiset viime perjantaina aikoivat siirtää hänen ruumiinsa Viipurin kunnallissairaalan ruumishuoneelta muualle, esti punakaartiosasto sen, ilmoittaen katsovansa ruumintarkastuksen olleen vaillinainen, koska itsemurhaa ei oltu siinä todettu.


Sotilaskomiteain päätöslauselmia.

T. k. 23 p:nä pidetyssä Viipurin neuvoston ja kaikkien komiteain kokouksessa hyväksyttiin seuraava Suomea koskeva päätöslauselma:

Kokous ilmoittaa, että se on aina valmis suojelemaan Suomen kansan oikeutta vapaaseen olemassaoloon, vieläkin kerran vakuuttaen, ettei venäläisten joukkojen ole sallittava sekautua Suomen asioihin ja samalla innokkaasti kehoittaa Suomen työväestöä ryhtymään aktiiviseen taisteluun ikuista vihollistaan, porvaristoa vastaan.

Asema eilen iltapäivällä k:lo 3 tienoissa

Lauantaina k:lo 3 aikaan i. p. Viipurin poliisimestarin apulaiselta saatujen tietojen mukaan eivät punakaartilaiset vielä silloin olleet vapauttaneet vangitsemiaan henkilöitä. Keskeytyneitten neuvottelujen uudistamisesta punakaartin kanssa oli jonkun verran toiveita. Rautatieliikenne ei ainakaan toistaiseksi ollut keskeytynyt. – Junat kulkivat säännöllisesti sekä Helsinkiin että Pietariin.

”Kotitarkastuksia”, vangitsemisia ja aseanastuksia.

Edellisenä iltana piirittivät punakaartilaiset Päivölän talon, jonka ylisiltä he talonmiehen opastamina löysivät jonkun määrän aseita. Samoin toimittivat punakaartilaiset edellisenä iltana kotitarkastuksen hotelli Suomessa, mistä he vangitsivat kolme henkilöä, joitten nimiä ei toistaiseksi tunneta.

Jauhojen ”takavarikoiminen”.

Punakaartilaisten toissa iltana Arina-yhtiön talossa takavarikoimat 1,000 säkkiä jauhoja olivat perunajauhoja, joitten omistajasta ei poliisimestarin apulaisen ilmoituksen mukaan ole tietoa. On luultavaa, että jauhot ovat salattua varastoa.

Raaka teko.

Klo 6:n aikaan toissa iltana ampuivat punakaartilaiset elintarvenuuskintaa toimittaessaan erästä synnytyslaitokselle matkalla olevaa vaimoa vatsaan. Kun haavoitettua sittemmin siirrettiin ajurilla synnytyslaitokseen, tapahtui reessä synnytys. Laitoksella toimitettiin sen jälkeen haavoittuneen leikkaus. Sekä äiti että lapsi olivat eilen vielä elossa.

27.1.1918

Urheilua.

Viipurilais-helsinkilänen jääpallokilpailu tänään.

”Viipurin sudet” – emme tiedä mahtanevatko nämä tunnetut jääpalloilijat tällä haavaa olla mielissään tästä liikanimestä – ovat saapuneet. Eilen illalla miehet näet saapuivat, vaikkakin kokolailla myöhästyneinä. Kaikki olivat mukana. Lupasivat ottaa tämänpäiväisestä ottelusta kiinni paremmalla tavalla kuin viikko sitten Viipurissa, jolloin olivat hävitä.

Mutta Helsinki mobilisoi myös tähän otteluun joukon parhaita pelaajiaan, joilla pitäisi nyt riittää voimaa ja kestävyyttä entistä paremmin. Tänään siis klo 1,30 i. p. Töölön pallokentälle, ken tahtoo nähdä maukasta jääpalloilua. Sitä kannattaa katsella.