sivu5

4.5.1918
Vapaussotamme.

Vereksimmät viestit rintamilta.
Läntisellä rintamalla, Hämeenlinnan ja Lahden seuduilla on sotatoimet suoritettu loppuun. Savon rintamalla on valloitettu Luumäki ja Kouvola. Punaiset harjoittaneet kaikkialla kauheaa hävitystä: rauhallisia asukkaita murhattu joukoittain, taloja poltettu j.n.e. 

Asema uusimpien tietojen mukaan.
Tehdessämme eilisessä katsauksessamme selkoa eversti, vapaahra von Brandensteinin saksalaisten joukkojen ja niiden rinnalla taistelleiden suomalaisten pataljoonien Lahden länsipuolella t.k.1 p:nä saavuttamasta suuresta voitosta huomautimme, että päivän parin perästä oli odotettavissa myöskin sen punakaartilaisosaston kohtalon ratkaisu, jota Hämeenlinnan, Hauhon ja Tuuloksen alueilta oli peräytynyt Kosken pitäjään (H.l.). Jo toissa yönä myöhään saapuikin saksalaisesta päämajasta tieto, että myöskin Koskelle keskittynyt punainen osasto, noin 8,000 miestä, oli antautunut t.k. 2 p:nä. Siten oli koko punaryssäläisten länsiarmeijan päävoimat lopullisesti tuhottu. Vankien lukumäärä nousi kaikkiaan tällä taistelualueella siis 20,000 mieheen, jonka lisäksi tässä viisipäiväisessä taistelussa kaatuneiden punaisten lukumäärä nousee sekin varmasti useisiin tuhansiin miehiin. Kaikkiaan lienee Hämeenlinnan ja Lahden välisellä alueella viimeiseen epätoivoiseen taisteluun ryhtyneen punaisen armeijan miesluku noussut noin 30,000 mieheen. Saksalaisten ja suomalaisten ottama sotasaalis oli tavattoman suuri, m.m. 50 tykkiä, yli 200 kuularuiskua, 2 panssarijunaa ja suuri määrä liikkuvaa kalustoa.

Lukuunottamatta niitä hajanaisia punaryssäosastoja, joita vielä liikkuu etupäässä Hämeen läänin lounaisosassa, on koko Etelä-Suomen länsiosa aina Kyminjokea myöten nyt puhdistettu kapinallisista, jotka viime hetkeen saakka ovat jatkaneet hävitystyötänsä ryöstäen ja polttaen sekä yksityisten että valtion omaisuutta ja murhaten petomaisella tavalla rauhallisia kansalaisia. Nämä luokkavihan ja ryssäläisen bolshevismin saastan sokaisemat joukkiot eivät käsitä, että he julmuuksillaan vain lisäävät oman rangaistuksensa kovuutta.

Lahden-Kosken alueella saavutettu loistava voitto oli tuloksena saksalaisen apuarmeijan ja suomalaisen länsiarmeijan yhteisestä toiminnasta, niiden konsentrisesta hyökkäyksestä, jonka kautta punaisten päävoimat joutuivat auttamattomasti pussiin. Mutta suurin kunnia ja kiitos siitä on annettava saksalaisille auttajillemme, jotka noin kahden viikon kuluessa olivat tavattomalla urhoollisuudella ja itseuhrautuvaisuudella sulkeneet punaisilta tien itään päin, sillä välin kuin suomalaisen länsiarmeijan joukot pohjoisessa ja lännessä päin hyökäten yhä enemmän kiristivät punaisten päävoimia ympäröivää saartorengasta. Itse taistelun taktillisen ratkaisun suorittivat myöskin etupäässä eversti von Brandensteinin saksalaiset joukot ryhtyen samaan aikaan t. k. 1 p:nä hyökkäykseen sekä Hämeenlinnasta, Riihimäeltä että Lahdesta päin. Tämän urotyön johdosta Suomen kansa tuntee auttajiansa kohtaan mitä suurinta ihailua ja lämpimintä kiitollisuutta.

Huomattavampia taisteluja voidaan nyt enää odottaa ainoastaan Viipurin läänin länsiosassa. Sielläkin ovat sotatoimet viime päivinä kehittyneet hallituksen joukoille yhä suotuisampaan suuntaan. Valloitettuaan t. k. 1 p:nä Selänpään aseman on Savon armeijan läntinen sivusta edennyt kahdessa päivässä 23 km ja pakottanut eilen aamulla punaiset poistumaan Kouvolan tärkeästä rautatiesolmukohdasta. Samaan aikaan ovat Savon armeijan itäisen sivustan joukot sekä eversti Sihvon kolmas karjalainen rykmentti, joka valloitti Lappeenrannan ja Simolan, saapuneet Luumäen ja Taavetin asemien seuduille. Punaiset ovat siten pakotetut pian puhdistamaan koko Kouvolan ja Simolan välisen rataosan ja peräytymään etelään päin Virolahdelle ja Haminaan vieviä teitä. Punaisen kapinan aseellinen loppunäytös tulleekin kaikesta päättäen tapahtumaan Haminan alueella, jonne Suomen armeijan joukot nyt suuntaavat marssinsa sekä idästä Viipuri-Haminan maantietä että pohjoisesta Miehikkälän, Vehkalahden ja Sippolan pitäjien kautta vieviä teitä pitkin. Samaan aikaan on odotettavissa itäisellä Uudellamaalla toimivien saksalaisten joukkojen eteneminen osaksi Kouvolan-Kotkan rataa pitkin, osaksi Lovisan suunnalta suoraan Kotkan kautta Haminaa kohti. Kotkan valloitus tapahtuu varmaankin ensi tilassa. Punaisten viimeiset voimat ovat jo tungetut niin ahtaalle alueelle Viipurin läänin länsiosassa, että lopullinen ratkaisu tapahtuu varmaankin noin viikon kuluessa.

Se tavattoman suuri määrä tykkejä, kuularuiskuja, panssarijunia ja ampumatarvikevarastoja, joita punaisilta joukoilta on vallattu jo aikaisemmissa taisteluissa ja nyt viimeksi Lahden alueella (50 tykkiä, 200 kuularuiskua) ja Viipurista (lähes 500 tykkiä), osoittaa, kuinka erinomaisesti kapinallisarmeija oli ennättänyt varustautua ryssäläisten henkiheimolaisten suosiollisella avulla. Näin hyvin asestetun ja varustetun 100,000-miehisen vastustajan voittaminen ei siis suinkaan ole ollut mikään leikinasia, mutta sitä suurempi on myöskin voittajien kunnia ja ansio. Punaryssäläisarmeijan käytettävissä ei ainoastaan ole Etelä-Suomeen majoitettujen ryssäläisten joukkojen suuret ase- ja sotatarvevarastot, vaan niiden lisäksi on varmaankin sotakuukausien aikana tuotu melkoiset määrät aseita ja ampumatarpeita varta vasten Pietarista. Nyt nämä runsaat ja arvokkaat varastot joutuvat kaikki Suomen armeijan saaliiksi ja voidaan niitä vastaisuudessa käyttää parempiin tarkoituksiin kuin ne alkujaan oli aiottu käytettäväksi.

6.5.1918
Helsingissä, toukok. 6 p.
Asevelvollisuuskutsunta.

Kutsunnat alkaneet tänään.
Tänään alkoi asevelvollisuuskutsunta Helsingissä. Ensimmäisen ja toisen kaupunginosan 21−40-vuotiaat miehet ovat tänään tarkastuksessa.

6.5.1918
Sota. Suuri taistelu lännessä.
Liittolaisten vastahyökkäykset Kemmelin ja Bailleulin alueella torjuttu.

Berlinistä, toukok. 4 p:nä. Saksan päämajan iltatiedonanto:
Vihollisen vastahyökkäykset Kemmelia ja Bailleulia vastaan torjuttiin sille suurin tappioin.

Berlinistä, toukok. 5 p:nä. (STT.) Saksan suuren päämajan päivätiedonanto:
Läntinen sotanäyttämö:
Mitä ankarimman tulivalmistelun jälkeen hyökkäsivät ranskalaiset divisionat Kemmelissä ja Bailleulin luona olevia asemiamme vastaan, mutta torjuttiin takaisin verissä päin ja jättivät haltuumme neljättä sataa vankia. Erään englantilaisen divisionan Bailleulin länsipuolella yrittämän hyökkäyksen tukahdutti tykkitulemme alkuunsa. Hebuternen eteläpuolella raukesivat englantilaisten kiivaat hyökkäykset tyhjiin. Sommen molemmin puolin kiihtyi tykkituli illalla, ollen varsinkin Villers Bretonneurin luona ja Avren länsirannalla kiivasta.
Muilta rintamanosilta ei ole mitään erikoista mainittavaa.
Muilta sotanäyttämöiltä ei ole mitään uutta kerrottavana.
Ensimmäinen päämajoitusmestari Ludendorff

7.5.1918
Sotavangit

Tähän mennessä noin 60,000.

Yhteenlaskemalla valkokaartin ja saksalaisten tiedonantojen mainitsemat luvut vangiksi joutuneista punakaartillisista, huomataan, että Tampereella, Viipurissa, Helsingissä ja Toijalan-Riihimäen-Lahden seuduilla vangiksi joutuneita on noin 60,000.

16.5.1918
Eduskunta jälleen koolla.

Punaisen hirmuvallan tähden eduskunnan työt ovat olleet keskeytyneenä yli kolmen ja puolen kuukauden ajan. Mutta sittenkun kapina nyt on kukistettu, on eduskunta jälleen voinut kokoontua ikävästi häiriytynyttä työtään jatkamaan, luomaan vapaan Suomen valtiorakennetta ja järjestämään kapinan kautta surkeaan tilaan joutuneita maan asioita.

Surulla on todettava, että kapina on vienyt eduskunnankin keskuudesta viattomia uhreja. Punakaartilaiset ovat katalasti murhanneet edustajat A. Mikkolan ja E. Saaren. Mutta tuntuvimman muutoksen eduskunnan kokoonpanossa on saanut aikaan se, että suurin osa sosialistisen ryhmän jäseniä kapinan alkuunpanijoina tai siihen yhtyneitä nyt on järjettömän ja rikollisen menettelynsä tähden pakotettu jäämään sieltä pois, toiset vangittuina tuomiotaan odotellen, toiset ryöstösaaliineen Venäjälle paenneina.

Vaikka edustajien lukumäärä sosialistiedustajain poisjäännin vuoksi tuleekin suuresti vähenemään, ei tämä saa olla esteenä eduskuntatyön jatkumiselle. Vaikutusvaltansa vähenemisestä saavat sosialistit kiittää itseään. Tulevatko uudet vaalit olojen ja mielialan rauhoituttua toimeenpantaviksi ennen määräaikaa, ansaitsee kyllä harkitsemista, mutta monet tärkeät asiat vaativat jo sitä ennen viipymätöntä ratkaisua. Sellaisissa kysymyksissä ovat ennen kaikkea uuden, riippumattomalle Suomelle välttämättömän valtiosäännön aikaansaaminen, ulkoasiainhoidon järjestäminen ja laki Suomen lipusta, kysymys hallituksen vastuunalaisuudesta, painovapauslain säätäminen, toimenpiteet järjestyksen voimassapitämiseksi, kysymys korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta, elintarveasia, torppariasia, tientekorasituksen uudestaan järjestäminen, kyytilaitoksen uudistaminen, Saksan kanssa tehdyn kauppasopimuksen vahvistaminen, kapinallisten tuomitsemisjärjestys, oikeudenkäyntiä koskevien määräaikojen jatkaminen sekä Suomen Pankkia koskevat kysymykset ja valtion raha-asioiden järjestäminen. Viimeksimainituista asioista mainittakoon erikseen lain säätäminen suurten tulojen verosta sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen, mikä tapahtunee sillä tavoin, että jatketaan viime vuoden tulo- ja menoarvion voimassa oloa tarpeellisine laajennuksineen. Tärkeitä ja mahdollisesti tällä istuntokaudella esilletulevia kysymyksiä olisi myöskin yhdistyslain aikaansaaminen.

Useiden näiden kysymysten ratkaisua helpottaa tuntuvasti se, että niitä on jo aikaisemmin huolellisesti valmistettu ja osaksi jo eduskunnassa tai sen valiokunnissa käsitelty. Mutta siitä huolimatta tulee eduskunnalla ja sen valiokunnilla olemaan edessään ankara työ, jotta kaikki puheenalaiset asiat voitaisiin saada tarpeellisella joutuisuudella käsitellyiksi. Valiokunnat, jotka tulevat mainittuja tärkeitä kysymyksiä käsittelemään, mikäli niitä vielä on valiokunnissa valmisteltava, vaativat myös täydentämistä uusilla varajäsenillä. Tällaisia valiokuntia ovat perustuslakivaliokunta, valtiovarainvaliokunta, laki- ja talousvaliokunta, maatalousvaliokunta ja tarkastusvaliokunta.

Ne erinomaisen laajakantoiset ja maamme vastaiselle elämälle suorastaan perustavaa laatua olevat kysymykset, jotka nyt odottavat eduskunnan ratkaisua, vaativat edustajilta suurta kaukonäköisyyttä ja mielenmalttia. Me toivomme, että edustajat vapaina kaikista yhteiskuntaamme järkyttäneiden tapausten aiheuttamasta mieltenkuohusta ja kiihkosta osaavat arvostella aseman vaatimuksia sillä tasapuolisuudella, tyyneydellä ja järkevyydellä, joka takaa, että eduskunnan nyt alkama työkausi muodostuu kovia kokeneelle isänmaallemme onnea ja siunausta tuottavaksi.

17.5.1918.
Suomen armeijan tulo Helsinkiin.
Suurenmoisia juhlallisuuksia. – Innostunut isänmaallinen mieliala.
Kenraali Mannerheim ja Karjalan sankari eversti Sihvo yleisön myrskyisten suosionosoitusten esineinä.

22.5.1918
Kapinoitsijat.

Irmari Rantamala on yrittänyt paeta, jolloin hänet on ammuttu.

Eilen, tiistaina, ammuttiin suurta pahennusta aikaansaanut yllyttäjä ja kiihoittaja Maiju Lassila-Irmari Rantamala-Vilhelm Untola hänen yrittäessään paeta vankilapaikasta. Vahtisotilaan luoti kaatoi tämän ”Työmiehen” kynäsankarin.

26.5.1918
Suomen lippu.
Kauppalippu. Sotalippu.

Lippukysymys, joka on ollut vireillä pitkät ajat ja aiheuttanut melkein lukemattomia mielipiteiden ilmaisuja sanomalehtien palstoilla, on nyt asiallisesti ratkaistu.
Eilisessä istunnossaan hyväksyi eduskunta toisessa lukemisessa Perustuslakivaliokunnan ehdotuksen, jonka mukaan Suomen kauppalippu on valkoinen ja sinisellä ristillä varustettu; valtiolippu on sitä paitsi Suomen vaakuna ristikeskuksessa; sotalippu on kolmikielekkeinen valtiolippu.

28.5.1918
Kaupungilla liikkuminen.

Ulkonaoloaikaa pidennetty.

Tästä päivästä lähtien saa kaupungilla liikkua ilman lupalippua klo 4:stä aamulla klo 12 illalla.

29.5.1918
Ulkomailta.
Saksalaisten uusi hyökkäys alkanut.
Sen pääsuuntana Pariisi.

Suurella jännityksellä odotettu saksalaisten uusi jättiläishyökkäys on nyt vihdoin alkanut viime maanantaiaamuna varhain. Ranskalaisten ja englantilaisten asiantuntijain ennustukset ovat toteutuneet itse tosiasiaan ja hyökkäyksen alkamisen aikaankin nähden. Mutta mitä saksalaisten uuden hyökkäyksen alueeseen ja suuntaan tulee, niin tässä tärkeimmässä suhteessa liittolaisten asiantuntijat, vieläpä yleisesikunnatkin näyttävät eläneen täydellisessä tietämättömyydessä. Hindenburg ja Ludendorff ovat vielä kerran osanneet mestarillisesti salata suunnitelmansa vastustajiltansa yllättäen heidät taas täydellisesti.

Koulutettuaan maalis- ja huhtikuun aikana Sommen alueella ja Flanderissa tekemiensä voimakkaiden hyökkäysten kautta, jotka arveluttavasti horjuttivat koko Englannin kenttäarmeijan aseman, englantilais-ranskalaisten armeijain ylijohdon siirtämään suuren, jollei suurimman osan vapaina olleista Ranskan armeijan reserveistä tuolle luoteiselle sivustalle, ovat saksalaiset nyt ryhtyneet uuteen ratkaisevaan rynnistykseen aivan uudella alueella, nimittäin – ja Reinin välisellä rintamalla. Jo ensimmäisenä taistelupäivänä he ovat saavuttaneet suurenmoisen menestyksen, valloittaneet takaisin koko sen maa-alueen, jotka ranskalaiset kenraali Rivellen johdolla keväällä 1917 saivat haltuunsa Aisnejoen pohjoisrannalla, kuuluisa  Chemin des Damesin harjanne on jälleen saksalaisten hallussa ja vastustamattomalla tarmolla he jo saman päivän iltapäivällä mursivat itselleen pääsyn verrattain leveän Aisnejoen yli, karkoittivat ranskalaiset joen etelärannalla olevista asemista ja siirsivät siten taistelun alueelle, jota saksalaisen jalka ei ole polkenut sitten Marnen taistelun jälkeen syyskuussa 1914. Viime maanantai-iltana saksalaisen hyökkäysliikkeen kärki Baillyn ja Beaurieuxin välillä seisoi jo Aisnen vasemmanpuoleisen lisäjoen Beslen rannalla edettyään edettyään yhdessä päivässä noin 15−20 km. Taistelu riehuu edelleen noin 50 km leveällä rintamalla ja saksalaisten päämääränä näyttää ilmeisesti olevan Ranskan kaunis pääkaupunki Parisi. Annamme tapahtumain kehittyä edelleen, ennen kuin ryhdymme tarkemmin selostamaan tämän uuden jättiläisliikkeen muodostamaa strategista asemaa.

29.5.1918
Valheellinen uutinen vankien kohtelusta.

Eilisessä Hufvudstadsbladetissa olleen uutisen johdosta, jossa kerrottiin, että Pietarsaaren vankileirissä olisi vankeja kuollut nälkään, on senaatti tiedustellut asiaa Vaasan läänin maaherralta. Maaherra lähetti eilen senaatin tiedusteluun vastauksen ilmoittaen, että uutinen on aivan perätön.