sivu9

10.11.1918
Keisari Wilhelm luopuu valtaistuimesta

Prinssi Max jää vielä toistaiseksi valtiokansleriksi, kunnes keisarin ja kruununprinssin luopumisesta johtuvat seikat on järjestetty. 

Seuraajakseen ehdottaa nykyinen valtiokansleri oik. sosialisti Friedrich Ebertin.

Hallitsijakunta asetetaan. 

Saksaan perustuslakia säätävä kansalliskokous. 

Berlin, marraskuun 9. päivänä. (S.W.T. – Saksal. kipinäsähkösanoma.) Valtiokansleri, Badenin prinssi Max on antanut seuraavan julistuksen:
”Keisari ja kuningas on päättänyt luopua valtaistuimesta. Valtiokansleri jää paikoilleen, kunnes kysymykset ne on järjestetty, jotka koskevat keisarin luopumista, kruununprinssin luopumista Saksan valtakunnan ja Preussin valtaistuimesta sekä hallitsijakunnan asettamista. Hänen tehtävänään on ehdottaa hallitsijalle valtiopäiväedustaja Ebertin nimittämistä valtiokansleriksi sekä tehdä esityksen laiksi uusien heti toimeenpantavien yleisten vaalien määräämiseksi Saksan perustuslakia säätävää kansalliskokousta varten. Tämän tehtävän olisi lopullisesti vahvistaa tuleva valtiomuoto Saksan kansalle, siihen luettuna ne kansan ainekset, jotka haluavat liittyä Saksan valtakuntaan.

Berlin, marraskuun 9 päivänä 1918

Valtiokansleri Max, Badenin prinssi”

 


12.11.1918
Saksan vallankumous.

Vallankumousliike päässyt kaikkialla voitolle. 

12.11.1918
Tuoreimmat tiedot
Aselepo Saksan ja liittolaisten välillä allekirjoitettu

Vihollisuudet lopetettiin eilen puolenpäivän aikaan; aselepo kestää 30 päivää, jonka ajan kuluessa lopullinen rauha on tehtävä.

 

Aselevon ehtojen mukaan Saksan on 14 päivän kuluessa vietävä sotajoukkonsa pois Ranskan ja Belgian miehitetyiltä alueilta sekä Elsass-Lothringista ja peräytettävä armeijansa Rheinin taakse, jonka itärannalle muodostetaan 30-40 kilometrin laajuinen puolueeton vyöhyke. Liittolaiset miehittävän koko Rheinin länsirannan alueen sekä Mainzin, Koblenzin ja Kölnin kaupungit ynnä 30 km leveän vyöhykkeen Rheinin itärantaa mainittujen kaupunkien kohdalla.

Saksalaisten on luovutettava 5,000 tykkiä, 30,000 konekivääriä ja paljon muita aseita, sotatarpeita ja rautatiekalustoa.

Saksan sotalaivastosta on 100 sukellusvenettä, 8 kevyttä risteilijää ja 6 panssarilaivaa luovutettava liittolaisille, muu osa laivastosta riisuttava aseista.

Liittolaisten laivastolle on turvattava vapaa pääsy Itämerelle.

Saksalaisten on poistettava joukkonsa kaikilta niiden idästä miehittämiltä alueilta. Brest-Litovskin ja Bukarestin rauhansopimukset julistetaan mitättömiksi.

Tukholma, marraskuun 11. p (SWT) Berliinistä ilmoitetaan virallisesti sunnuntaina marraskuun 10 päivänä seuraavat kohdat aselevon ehdoista:

1) Aselepo astuu voimaan 6 tunnin kuluttua sen jälkeen kuin se on allekirjoitettu;

2) Belgia, Ranska ja Elsass-Lothring on tyhjennettävä 14 päivän kuluessa, ne joukot, jotka jäävät jäljelle tämän määräajan jälkeen eristetään tai niitä kohdellaan sotavankeina;

3) On luovutettava 5,000 tykkiä, enimmäkseen järeitä, 30,000 konekivääriä, 3,000 miinanheittäjää ja 2,000 lentokonetta;

4) On tyhjennettävä Rheinin länsiranta, vihollinen miehittää Mainzin, Koblenzin ja Kölnin kaupungit sekä 30 kilometrin laajuisen vyöhykkeen niiden ympärillä joka suunnalle;

5) Rheinin oikealle rannalle muodostetaan 30-40 kilometrin levyinen puolueeton vyöhyke, joka on tyhjennettävä 11 päivä kuluessa;

6) Vasemmalta Rheinin rannalta ei saa mitään viedä pois; kaikki tehtaat, rautatiet j.n.e. on jätettävä vahingoittumatotmiksi;

7) On luovutettava 5,000 veturia, 150,000 rautatievaunua ja 10,000 automobiilia;

8) Saksan on pidettävä yllä kaikki vihollisen varusjoukot;

9) Idässä on kaikki joukot siirrettävä takaisin elokuun 1 päivänä 1914 voimassa olleen rajan taakse; tätä varten ei ole määrätty aikaa.

10) Saksan on luovuttava Brest-Litovskin ja Bukarestin sopimuksista.

11) Itä-Afrikan ehdoton antautuminen;

12) On luovutettava takaisin Belgian pankkien varat sekä venäläinen ja romanialainen kulta.

13) On luovutettava sotavangit, ei kuitenkaan molemminpuolisesti;

14) On luovutettava 100 vedenalaista, 8 kevyttä risteilijää ja 6 dreadnoughtia; muut sotalaivat on riisuttava aseista ja niitä tulevat vartioimaan liittolaiset puolueettomissa tahi liittolaisten satamissa;

15) On turvattava vapaa läpikulku Kattekatin kautta; on poistettava miinavyöhyke; tämän ohessa miehitetään kaikki linnoitukset ja patterit, joista käsin läpikulkua voidaan estää;

16) Saarto jää voimaan; saksalaisia laivoja voidaan edelleen kaapata;

17) Kaikki Saksan merenkulun alalla puolueettomia maita vastaan toimeenpanemat rajoitukset kumotaan; ja

18) Aselepo kestää 30 päivää.
Erään ruotsalaisen radioaseman tietojen mukaan on sunnuntaita vasten yöllä lähetetty tietoja kaikilta pohjoissaksalaisilta radioasemilta, suuremmilta asemilta sekä laiva-asemilta kaikilla mahdollisilla aaltopituuksilla. Eräs sellainen tieto, joka on kaapattu kello ½ 7 ajoissa, kuuluu seuraavalla tavalla:

Varmojen tietojen mukaan on aselepoehdot hyväksytty; siten on aselepo astunut voimaan. (Sw. T.)

17.11.1918
Elintarveasioita

Helsinki ilman leipää

Leipää tai jauhoja ei voida jakaa Helsingissä tällä viikolla lainkaan, koska kaupungin varastot ovat lopussa eikä uusia jauhoja ole saatu. Tämän johdosta eivät kupongit ole toistaiseksi voimassa myymälöissä, ruokaloissa ja ravintoloissa. Jos vastoin luuloa tilanne viikon lopulla saisi sellaisen käänteen, että riittävä määrä jauhoja olisi käytettävissä, ilmoittaa kaupungin elintarviketoimisto siitä erikseen.

Perunoita Suomeen Tanskasta

Suomen elintarvikkeiden tuontikunta ilmoittaa STT:lle, että Tanskasta on tulossa Suomeen perunoita noin 70,000 hehtolitraa, josta jo lähes puolet lienee lastattu neljään laivaan. Ensimmäinen laiva joka lähti eilen Tanskasta, saapunee tänne 4 a 5 päivän kuluttua. Riippuen siitä, kuinka hyvin tämä tilattu perunamäärä saadaan merimatkalla säilymään, otetaan koko erä tuoreena. Jollei säilyttäminen onnistu, jätetään perunat Tanskaan kuivattaviksi ja sellaisina Suomeen lähetettäviksi.

Sakariini

Valtion usein puheenolleen ja odotetun sakariinin jakelu alkaa Helsingissä huomenna, maanantaina t. k. 18 p:nä, kunnes varasto on loppuun myyty. Myynti tapahtuu kaupungin jauhomyymälöissä. Hinta on 20 mk paketilta, jossa on kymmenen grammaa ja joka myydään yleisen elintarvikekortin 4:ttä kuponkia vastaan. Elintarviketoimisto käsittää kyllä hankaluuden, että 10 henkilön on liityttävä yhteen, ennen kuin saavat sakariinia, asiaa ei voida muuten järjestää, kun valtion sinetöidyt paketit sisältävät 10 grammaa eikä kenelläkään ole oikeutta saada enempää kuin 1 gramma.

Kun näiden 10 gramman jakaminen kuitenkin käy mahdottomaksi kirjevaa´alla joka on ainoa yksityisten henkilöitten saatavissa oleva pienempi painomitta, ehdottaa elintarviketoimisto seuraavaa menttelytapaa käytettäväksi:

10 grammaa sakariinia liuotetaan 2 litraan kummaa  (ei kiehuvan kuumaa) vettä, jonka jälkeen jaetaan 10 osaan, niin että kukin siten tulee saamaan 2 desilitraa. Liuote säilyy tietysti parhaiten pulloissa.

26.11.1918
Hallituskysymys

Eduskunnan nykyinen puhemies prof. Lauri Ingman muodostaa hallituksen.

Senaattoreista on 7 nuorsuomalaista, kolme vanhasuomalaista ja kolme ruotsinmielistä – ; kuusi tasavaltalaista ja seitsemän monarkistia.

Hallituskysymys on nyt saatu ratkaistuksi sikäli, että tulevalle valtionhoitajalle, kenraali Mannerheimille on sähköteitse ilmoitettu seuraava ministerilista, jonka on muodostanut eduskunnan nykyinen puhemies, prof. Lauri Ingman.

Ministeriön kokoonpano on seuraava:

Pääministeri: prof. Lauri Ingman;

Oikeusministeri: hovioik. presidentti, lakit. kand. Karl Söderholm;

Sisäasiain ministeri: maaherra, lakit. toht. Antti Tulenheimo;

Ulkoasiain ministeri: ent. ministerivaltiosihteeri, insinööri Carl Enckell;

Valtiovarain ministeri: pankinjohtaja, lakit. kand. Kaarlo Castrén;

Valtiovarain ministerin apulainen: prof. J.H. Wennola;

Kirkollis- ja opetusministeri: kouluhallituksen ylitirehtööri, prof. Mikael Soininen;

Maanviljelyministeri: Maataloushallituksen ylitirehtööri, agron. Uuno Brander;

Kulkulaitosministeri: Rautatiehallituksen päätirehtööri, insinööri Bernh. Wuolle;

Kauppa ja teollisuusministeri: insin. Julius Stjernvall:

Sosiaaliministeri: sanomal. toimittaja Eero Erkko;

Sotaministeri: eversti K.R. Walldén;

Elintarveministeri: maaherra, everstiluutn. agron. K.J.M. Collan.

Se sopimus, joka äskettäin tehtiin eduskuntaryhmäin välillä, edellytti niin kuin tunnettua m. m. kokoomushallituksen muodostamista. Sen johdosta ja kun nykyisen hallituksen jäsenet olivat valtioinhoitajalle ilmoittaneet haluavansa vapautusta toimistaan, pyysi valtionhoitaja eduskunnan puhemies professori L. Ingmania muodostamaan uuden hallituksen. Ne neuvottelut, joita professori Ingman tämän johdosta on pitänyt eri  henkilöiden kanssa, ovat johtaneet siihen, että valtionhoitajalle on esitetty yllä oleva ehdotus.

Maalaisliittolaiset, joiden puoleen myöskin on käännytty, ovat senaattiin astumisensa ehdoksi asettaneet sen, että siihen tulisi tasavaltalainen enemmistö. Prof. Ingmanin ehdottamassa listassa on paitsi pääministeriä, 6 monarkistisen suunnan ja tasavaltalaisen suunnan kannattajaa. Kenraali Mannerheim pitänee uuden senaatin nimittämistä hetimiten välttämättömänä.

27.11.1918
Kyösti Vilkunan vapaussota-teos.

Kirjailija Kyösti Vilkuna on niitä, jotka kiihkeimmin ja tulisimmin omastakin kohdastaan toimivat venäläisten ja punaisten sortoa vastaan. Osanotostaan jääkärien lähettämiseen Saksaan sai hän kärsiä pitkällisen vankeuden Suomessa ja Venäjällä; pelastuttuaan hirmuvallan kukistumisen kautta tapaamme hänet pian innokkaassa toiminnassa suojeluskuntien perustamiseksi. Sittemmin liittyi hän Oulun ensimmäiseen rintamakomennuskuntaan ollen vääpelinä joukkojen mukana sodan loppuun saakka. Uudessa kirjassaan, jolle tekijä on nimeksi pannut ”Kun kansa nousee”, kuvailee hän kokemiaan ja näkemiään tältä niin kohtalokkaalta ja vaiherikkaalta ajalta. Teos, jonka on kustantanut Kustannusosakeyhtiö Kirja, maksaa 15 mk.

28.11.1918
Hallituksen vaihdos.

Senaatin nimi muutettu valtioneuvostoksi, senaattorien ministeriksi, prokuraattorin oikeuskansleriksi. – Nykyiselle hallitukselle myönnetty ero. – Uusi ministeristö nimitetty.

30.11.1918
Venäjän bolshevikkien liikehtiminen.

Narva valloitettu. – Bolshevikkilaivaston liikkeet. – Perättömiä huhuja.
Yritys hyökätä Suomen rajan yli epäonnistunut.
Maihinnousuyritys Koiviston luona torjuttu.
Bolshevikit valloittaneet Narvan. Laskeneet maihin joukkonsa Viron rannalle.

Virosta saapuneitten tietojen mukaan valloittivat bolshevikkijoukot eilen Inkerin ja Viron rajalla olevan Narvan kaupungin. Sotatoimiaan Narvaa vastaan tukivat bolshevikit laivastollaan laskien sen suojassa maihin joukkoja Viron rannikolle Narvan suunnalla.

Laivaston oleskelu Suomenlahdella.

Pari laivaa nähty Lavansaarelta ja toisia Tallinnan suunnalla.

Toissapäivänä saapui Helsinkiin tietoja siitä, että bolshevikkien laivasto todellakin on nostanut ankkurin ja lähtenyt Kronstadtista länteen päin. Pari laivaa oli myöhemmin nähty Lavansaaren ulkopuolella.

Eilen saamiemme tietojen mukaan oli merellä Helsingin ja Tallinnan välillä ollut näkyvissä venäläinen laivasto, johon kuului 4-5 suurempaa laivaa ja saman verran pienempiä aluksia. Arvattavasti tarkoittivat nämä laivastoliikehtimiset Viron rannikkoa.

Eilen päivällä ilmoitettiin ”Äransgrundin” matalikosta kaakkoon 12 meripeninkulman matkan päästä nähdyn erään venäläisen panssariristelijän ”Sevastopol”-mallia, joka silminnähtävästi suuntasi kulkunsa Tallinnaa kohti.

Puumolan pattereilta nähtiin niin ikään eilen suurehko laivasto kaukana merellä, mutta oli välimatka niin pitkä,  ettei siitä tarkempaa selkoa voinut saada.

Venäjän laivastolta ei asiantuntevilta tahoilta tulleiden tietojen mukaan ole mitään suurempaa vaaraa pelättävissä.

Laiva liikenne täältä Tallinnaan keskeytynyt.

Laivaliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä keskeytyi eilen.

Tietoja meidän itärajaltamme.
Huhut huomattavammista voimienkeskityksistä perättömiä.

Viime päivinä on täällä liikkunut huhuja suurien venäläisten joukkojen keskityksestä tykistöineen Suomen rajalle Valkeasaaren tienoille. Mikäli olemme asianomaisilta tahoilta saaneet tietää, ovat nämä huhut perättömiä ja tiedot venäläisistä joukoista itärajalla suuresti liioiteltuja.

Bolshevikit yrittäneet hyökätä Suomen puolelle, mutta lyöty takaisin.

Jo eilen päivällä oli viranomaistemme tiedossa eräs rajantakainen suunnitelma, jonka mukaan pienehkön punikkijoukon piti hyökätä Suomen puolelle ryöstämistarkoituksessa.

Eilisiltana ilmestyi rajalle joukko, joka yritti tunkeutua Suomen puolelle, mutta rajavartiojoukkomme estivät yrityksen alkuunsa. Mikäli ilmoitetaan, oli hyökkäysjoukon johtajana suomea puhuva henkilö. Meille ilmoitetaan yllä olevan johdosta, ettei minkäänlaista syytä levottomuuteen ole. Meikäläiset rajajoukot ovat kylläksi vahvat torjuakseen hyökkäyksen.

Eilen illalla oli myöskin bolshevikkien maihinnousuyritys Koivistolla. Sekin epäonnistui täydellisesti.

Meille ilmoitetaan myöhään yöllä:
Samoihin aikoihin kun hyökkäystä yritettiin, ilmestyi Koiviston luokse neljä venäläistä sotalaivaa, joista laskettiin vesille parikymmentä venhettä. Rannikkopatterit avasivat heti tarmokkaan tulen, jolloin venäläiset laivat pakenivat maihinnousujoukkoineen. Mikäli ilmoitetaan eivät ne koettaneetkaan uusia yritystään.